какво да очаквате в конференцията ПРЕЗ 2021Г – панели и структура


Всеки път, когато дойде време да представям говорителите в ежегодните конференции по възстановително правосъдие се вълнувам. Всеки път има нови участници, нови теми, идеи и практики, които носят усещане за развитие на нашата малка общност от професионалисти и съмишленици на възстановителните практики в България. Тази година не е изключение и съм сигурна, че ни предстои една вълнуваща среща и дискусия в полето на възстановителното правосъдие и мислене.

Приветствам с добре дошли всички говорители, участници в конференцията през 2021г. от името на инициативния комитет на конференцията, който тази година е в състав:

  • съдия Мирослава Тодорова (член на ИК през 2020г., 2021);
  • Съдия Калин Калпакчиев (член на ИК през 2020, 2021),
  • съдия Влади Вълков (Член на ИК през 2021)
  • Елена Евстатиева (Член на ИК през 2018, 2019, 2020, 2021)

Сигурна съм, че ни очаква вълнуващ обмен и нови открития в полето на собствената ни практика и тази на нашите колеги.

.

Едно от различните неща тази година

За първи път организираме годишната национална конференция в международната седмица на възстановитеното правосъдие, провеждана винаги в предпоследната седмица на месец Ноември.

Каним всички колеги от общността ни да изпратят своите събития по места, за да педставим календар на седмицата в България на 21.11.2021г. , при закриването на IV-та национална конференция.

Моля, попълнете формата, за да работим заедно по Календара и заедно да го представим!

Работа по случай

Работа по случай е панел, който ще присъства след всеки блог от презентации поставящи на фокус определено поле от практиките на възстановителното правосъдие. Представянето на случай не е симулация, а кръг за разговор представящ гледната точка на всеки професионалист и/или засегната страна, относно възможностите за решаване на случая според всяка една от перспективите и възможностите, които дават професионалните роли и експертиза на участниците и според възстановителното мислене.

Очаквайте работа по случай в полето на:

  • наказателното правосъдие
  • образованието
  • общностните конфликти

В панелът „Работа по случай“ ще се събират професионалисти от различни области, обикновенно въвлечени в разрешаването на даден случай, както и фасилитатори на възстановителни практики.

За случай представян в полето на наказателното правосъдие за участие каним: адвокати, съдии, професионалисти от пенитенциарните институции, медиатори, социални работници, психолози и фасилитатори на възстановителни практики и при възможност представител на жертва и извършител на престъпление.

За случай представян в полето на образованието за участие каним: училищни директори, училищни психолози, родители, учители, представители на службите свързани с превенция и закрила на деца и непълнолетни (ДПС, ОЗД, СГ), НПО, ученици и фасилитатори на възстановителни практики.

За случай представян в полето на общностните конфликти за участие каним: представители на засегнатите общности, засегнати страни, местни лидери, общински представители, НПО организации, Представители на полиция, Социални служби, фесилитатро на възстановителни практики.

Основни панели

  • Възстановително мислене в наказателното производство
  • Възстановително мислене в образование
  • Възстановително мислене в решаването на общностни конфликти

Съпътстващи събития

Очаквайте новини!