въвеждащи доклади – говорители, част II


За нас е чест да Ви представим въвеждащите доклади и говорители в IV-та Националната конференция „Легитимност на възстановителното мислене в България – трансформация на общности, институции, организации”. Регистрацията вече е отворена.

Може да се регистрирате като участник в конференцията, като попълните регистрационна форма

Моля, имайте предвид, че линк ще получат само регистрирали се участници, преди откриването на конференцията.

Елена Евстатиева, www.restorativejusticebg.com,

координатор на инициативния комитет

Калин Калпакчиев, съдия в САС,

Наказателно отделение

Мирослава Тодорова, съдия в СГС,

Наказателно отделение

Владимир Вълков, съдия в СГС,

Търговско отделение

Търговско отделение

Инициативен комитет 2021

Водим се и от разбирането, че поначало законите не пораждат автентичната човешка активност и социални връзки, но може да ги деформират, ако те не са достигнали своята зрялост. 

www.restorativejusticebg.com

ОТКРИВАНЕ

„Въпросът за легитимността: измерения и социални проявления“.

 Инициативен комитет: Мирослава Тодорова, Елена Евстатиева, Влади Вълков и Калин Калпакчиев. 

Д-р Криста Пеликан

Социална история, Виенски университет. Изследовател в Института по социология на правото (IRKS) от неговото създаване, през 1973г.  Председател на комитета, „Медиация по наказателноправни въпроси“, към Съвет на Европа. От 1999 до 2003 Член на Научния съвет по криминология на Съвета на Европа.

Доклад:

„Развитие на възстановителното правосъдие в Австрия.“

Изследователски интереси

Социология на семейното право, Алтернативно разрешаване на конфликти, Възстановително правосъдие

Д-р Даря Бориславова Уайт, Либерти Университет

Носител на наградата Women and Gender Studies Feminist Scholarship Award към Джеймс Медисън Юниверсити за работата с „българските баби” и Outstanding Scholarship Award от катедрата по психология към Джеймс Медисън Юнивърсити за дисертацията й на тема „За радостта и благоговението: културен анализ в четири страни”.

Доклад

 „Български архетипи и наративи на радостта и благоговението в отношение към възстановителното правосъдие“ Докладът представя обобщение на научната литература за българските архетипи и културни ценности, както проучване на автора за положителните чувства на българите: радост и благоговение. Целта на споделеното е да зададе въпроси за начина на интеграция на възстановителното правосъдие с дълбоките мисловни структури и ценностна система в България.