Програма на конференцията „легитимност на възстановителното мислене в България“ 2021


Уважаеми дами и господа,

За нас е чест да Ви поканим да участвате в Националната конференция „Легитимност на възстановителното мислене в България – трансформация на общности, институции, организации”.

Прегледът на промените в националното и европейско законодателството все по-ясно поставя въпроса за създаване на уредба, която се основава на възстановителен дух и мислене за престъплението и съобразява комплексно накърнените интереси на индивиди, групи и общности. Процес, стартирал още през 70-те години на ХХ в., съвсем естествено постави във фокуса на общественото внимание потребността наред с възмездния подход да се прибягва и към възстановителния. И двата дискурса в мисленето за справедливостта намират аргументи в нарастващата престъпност, дискриминацията и постоянно възникващите кризи в общностите и мегаполисите, като дават различен отговор за решаването на тези наболели проблеми. Този процес е глобален. Почти едновременно възниква в Европа и Северна Америка, без да се ограничава само там. В Северна Америка стъпва върху традициите на първите хора в Америка, а в Европа като че ли е естествено продължение на Франкфуртската школа, поставила много ясно въпроса за другостта още през 30-те години. В контекста на това развитие идеите на Нилси Кристи задълбочават разбирането за възможностите да творим справедливост, намалявайки отдалечеността на другия като чужд и враждебен.  Днес, след повече от 50 години, възстановителното правосъдие от движение се превърна в ново мислене “на” и “за” правото, а възмездният дискурс и традиция започнаха да виждат в него възможност за постигане на справедливост и социален мир.

Другото противопоставяне, което доближаването на наказателното до възстановителното мислене решава, е между обективното и субективно преживяване за справедливост и справедлив процес. Големият въпрос, който възниква в опита за решаването на конфликти, възстановяването от престъпления и общностни кризи, е как хората и общностите излизат от процес, търсещ справедливо решение. Доколко възстановителното мислене вече е легитимно в България при дискутирането на този въпрос и как то може да повлияе и да трансформира средата, е темата, която изследва тазгодишната конференция.

Конференцията ще се проведе онлайн в периода 19.11.2021 – 21.11.2021г.

Очакваме Ви на 19.1..2021 от 17.30 ч. за откриването на конференцията.

За да се включите моля, попълнете регистрационна форма.

Оставаме на разположение при необходимост от допълнителна информация.

Инициативен комитет 2021

Водим се и от разбирането, че поначало законите не пораждат автентичната човешка активност и социални връзки, но може да ги деформират, ако те не са достигнали своята зрялост. 

Елена Евстатиева, www.restorativejusticebg.com,

координатор на инициативния комитет

Калин Калпакчиев, съдия в САС,

Наказателно отделение, Председател на ССБ

Мирослава Тодорова, съдия в СГС,

Наказателно отделение

Владимир Вълков, съдия вСГС

Търговско отделение

ПРОГРАМА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОВОРИТЕЛИТЕ

СЪПЪТСТВАЩО СЪБИТИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА – РЕГИСТРАЦИЯ

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В КОНФЕРЕНЦИЯТА