„Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“


Представяне на проект, финансиран от ОП Добро управление 2014 – 2020, процедура BG05SFOP001-3.003 – ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Представянето на проекта е съпъстващо събитие на Конференцията „Легитимност на Възстановителното мислене в България – трансформация на общности, институции, организации”

Предтавянето ще се проведе от 15.30 – 16.30 на 19.11.2021г. онлайн.

За предварителна регистрация към събитието
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvdO6qrj8jE9SHfK8Gir3xArzO_N9itBqV

След регистрацията Ви ще получите потвърждение по имейл, съдържащо информация за присъединяване към залата на събитието.

Очакваме ви! „

Елена Евстатиев,

Мениджър проект

One thought on “„Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“

Коментарите са изключени.