Международна седмица на възстановителното правосъдие, 2022


Скъпи приятели и съмишленици на възстановителното правосъдие в България, традиционно, в предпоследната седмица на ноември множество държави, организации и личности отбелязват седмицата на възстановителното правосъдие по цял свят. В България тя се отбелязва от години, предимно от организации и личности, пионери в това поле. Блогът за възстановително правосъдие, от своето създаване през 2017г., организира срещи, разговори и презентации сред заинтересовани организации и професионални групи.

И тази година отправям покана към всички заинтересовани да се включат.

Европейския форум по възстановително правосъдие приканва своите членове да организират събтията и кампаниите си през 2022г. около проблема за достъпа до възстановително правосъдие, основаващ се обикновено, в зависимост от нивоно на развитие в отделните европейски държави, на:

 • слабо развитие на услугите на възстановителното правосъдие;
 • липса на насочване към службите по възстановително правосъдие;
 • липса на изрична правна регулация свързана с възстановителните услуги и правосъдие;
 • условия за изключване от възможност за участие във възстановителен процес (например, в някои държави съществуват ограничения за определен вид престъпления, което ги лишава от достъп до практики на ВП);
 • перспектива и разбиране за справедливост. Много често законодателството се основава много повече на наказателното, отколкото на възстановителното мислене;
 • липса на достатъчно доверие към възстановителните услуги и трудността им да бъдат възприети като легитимна и призната процедура;
 • липса на достатъчно разпространение и задълбочено познаване, в това число и сред средите на наказателното правосъдие, доставчиците на услуги за жертви на престъпления и др.
 • липса на достатъчна колаборация между службите, свързани с наказателното производство: отново тези свързани с жертви на престъпления, извършители, държавата. (ACCESS TO RESTORATIVE JUSTICE)

В България всяка една от изрброените причини е валидна и то с голяма тежест. Това се потвърждава от най-актуалното, и смея да твърдя, най-цялостното и задълбочено изследване във връзка с възстановителното правосъдие в България, приключило през юли 2022г: „Проблемна карта на възстановителното правосъдие в България“, Сборник с текстове, 2022, Пи Еф България – общност за помирително правосъдие. Данните от него очертават необходимостта да се работи по всяка една от тези точки, но особено въздействие върху мен оказа едно много кратко заключение на един от изследователите в този екип:

„…за значими сегменти от целевите групи методологията, теорията и практиката на възстановителното правосъдие все още са напълно непознати, т.е. принципно неприложими ..“ (проф. д-р. Марти Канушев).

Струва ми се, в този смисъл, че когато мислим за достъпа до възстановително правосъдие и как да го подобрим, първо следва да положим усилия за неговото популяризиране, не просто като модерно понятие (защото данните от същото проучване сочат, че то вече е не просто разпознаваемо, а е възприемано като „модерно-то“), а като задълбочено разбиране формиращо практиката на професионалистите и мисленето на и за закона.

Ето защо тази година се обръщам с покана към всички вас да организираме една кампания за по-задълбочено разбиране на теорията и практиката на възстановителното правосъдие.

Традиционно, блога подкрепя с информационни материали, лично или виртуално участие на някой от авторите в блога – за дискусии и обсъждания, предоставяне на информация за Европейският форум за възстановително правосъдие и Възстановителните практики в България, видеоматериали, информация за литература на български език, семинари, работилници.

За целта, предоставям форма, в която може да опишете вашата идея за отбелязване на международната седмица на възстановителното правосъдие през 2022, от какво имате нужда, за да се реализира и контактно лице, с което да държим връзка.
Независимо дали търсите подкрепа или не за реализацията на Вашата идея, тя ще бъде включена в календара на международната седмица на възстановителното правосъдие в България, отразявана от restorativejusticebg.com и споделяна с Европейския форум за възстановително правосъдие.

Очаквам с нетърпение предстоящите дни на възстановителното правосъдие през ноември 2022, и за да се срещнем!

Форма за регистрация

КРАТКА ИСТОРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СЕДМИЦА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ

Всичко започва през 1975 г. в Англия, където затворничките капелани иницират отбелязването на ден, в който обществото да си спомни за осъдените на лишаване от свобода – „Неделя на затворниците“. Идеята се разпространява и в други страни и 20 години по-късно тя се превръща в „Седмицата на затворниците“. Тя все още се отбелязва в Белгия (едновременно с Международната седмица на ВП) в добро сътрудничество между EFRJ и местните организатори, работещи в затвора. През 2017 г., например тяхната тема бе за семействата на затворници  – тема в която ВП има добро приложение.

През 1996 г. Канада разширява седмицата на затворниците в „Седмица на възстановителното правосъдие: Общността, жертви и затворници“, съкратена до „Седмица на възстановителното правосъдие“. EFRJ се присъединява към тази международна кампания от няколко години след създаването си през 2000 г.

One thought on “Международна седмица на възстановителното правосъдие, 2022

 1. Госпожо Евстатиева,
  Желая успех на Седмицата !!!
  Надявам се след това да се видим и обсъдим превода на шестата Малка Книга.

  С уважение и приятелство,

  Иван Сотиров

  Харесвам

Коментарите са изключени.