Само в събота – видеа и ресурси ползвани в публикации през седмицата


Fr. Michael Laspley  за Възстановителното правосъдие https://www.youtube.com/watch?v=_YgZlMlmzrY   Жертвите на престъпления ЗА  възстановителното правосъдие - видео  http://childhub.org/bg/child-protection-multimedia-resources/victims-guide-restorative-justice-video Законът за Децата, младежта и техните семейства, приет в Нова Зеландия през 1989г. http://www.legislation.govt.nz/act/public/1989/0024/latest/DLM147088.html Български традиции и културални особености и предпоставки за въвеждането на ВП (личен архив) https://wordpress.com/page/restorativejusticebg.wordpress.com/3 Hpward Zehr, в съавторство с Allan MacRae: The Little Book … Прочетете повече Само в събота – видеа и ресурси ползвани в публикации през седмицата