Насърчаване въвеждането на възстаонвителни практики в наказателното производство


Бързам да Ви разкажа за проект, който стартира съвсем скоро и ми се струва от особена важност за възстановителното правосъдие по наказателни въпроси в България. Финансиран е по оперативна програма "Добро управление", процедура ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА съфинансиран от ЕС чрез Европейския фонд за социално развитие. Проектът се реализира от сдружение "Пи … Прочетете повече Насърчаване въвеждането на възстаонвителни практики в наказателното производство

Организации, чиято мисия е пряко свързана с ВП в България


Общество "Правосъдие и помирени" Основна цел на сдружението е популяризиране на възстановителното правосъдие в България Цялата дейност на сдружението е насочена към осъществяване на тази мисия. Първите преведени книги на проф. Нилс Кристи са резултат от усилията на учредители и съмищлениците на организацията. За кратък период успяват да издадат две от най-популярните книги на може … Прочетете повече Организации, чиято мисия е пряко свързана с ВП в България

Организации, чиято мисия е пряко свързана с ВП в България


Пи Еф България - общност за помирително правосъдие Организацията е учредена през 1993г. под името Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода (ДРОПЛС). Носи това име до 2015г., когато с решение на ОС се приема смяна на името, с което се счита, че се дава по-ясен знак за мисията на Сдружението. Институт … Прочетете повече Организации, чиято мисия е пряко свързана с ВП в България