Бюлетин "Възстановителното правосъдие в България"

Eлектронен бюлетин, ISSN 2683-0620

Доклади, изследвания и практико-приложни въпроси на възстановителното правосъдие в България

Бюлетинът е електронно издание, сборник от статии и доклади, представени на конференции и събития посветени на възстановителното правосъдие организирани в България от инициативна група учени и практици, в партьнорство с Ла Конферанс ООД българският издател на поредицата „Малки книги за възстановително правосъдие и мирни отношения“.

Текстовете се публикуват така, както са предоставени от техните автори. Не е правена корекция или редакция, освен необходимото за визията на бюлетина. Отразяват личен опит, изследвания и тези, свързани с развитието на възстановителното правосъдие и свързаните с него проблемни полета.

Към брой 1 / 2020 г.