Защо медия за Възстановително правосъдие


През годините винаги съм вярвала, а и така съм функционирала, че преди всичко следва съвсем малко да говорим и повече да си гледаме делата и работата, така, че те да са най-красивите думи за нас.

С времето започнах да разбирам, че в споделянето има нещо много особено и много важно:

  • без него трудно намираш съмишленици
  • без него не можеш да продължиш да се обучаваш
  • без него не можеш да предадеш опит
  • без него няма общност

Затова, макар и да се чувствам леко неудобно, реших да отделям време и усилия за създаването на пространство за описване и събиране на практики на възстановителното правосъдие в България, Пространство за представяне на ресурси и текстове.

Засега това е чистото ми намерение. До къде ще стигне това и дали няма после да направя друго „откритие“,  не знам.

Възстановителното правосъдие е важна част от моята работа и личното ми развитие като специалист с определен светоглед и вярвания. Считам, че философията на ВП е тази, която носи, възможно най-справедливият процес за всички засегнати от престъплението страни. Ето защо ми се иска познанието за него да се разшири и неговата концепция да бъде разпознаваема и популярна. Примерите за прилагане на ВП да се множат и да показват на дело силата на ВП.

В България все още няма достатъчно литература на български. Трудно се стига до темата от по-широк кръг от професионалисти. Затова моят стремеж с това информационно прострастно е, да попълвам, макар и малко, информацията за ВП на български език. Дори да има препратки към английски текстове, или дори понякога да се прокрадват и тук такива, личният ми стремеж е да се популяризира темата, познанието и практиката на ВП, на български език.

И за да не съм съвсем в анонимност малко за мен, извадка от сайта на P F Bulgaria – общност за помирително правосъдие (ДРОПЛС)

Елена Евстатиева е член на УС на  Пи Еф България (ДРОПЛС) от Август 2015г. В периода 2005 – 2015 е Изпълнителен директор. Включва се в екипа на ДРОПЛС като доброволец и е първият координатор на кампанията „Ангелска елха“, стартирала  в България през 1999г.  През 2003 година стартира Възстановителна общност в затвор София, с което започва и адаптацията на методологията APAC за България. В момента работи по устойчивото изграждане на втората възстановителна общност „Адаптационна среда“ в затвор Враца, част от Европейски проект ECOR.  През 2008 година защитава своята теза и Международна диплома по Възстановително правосъдие, Queen’s University Kingston,  Ontario. В пеирода 2008 – 2013 е член на Регионалния екип на лидерите на PFI за Източна Европа и Средна Азия. Председател на УС на Българското дружество по психодрама и групова терапия.