„Гласове на Възстановителното правосъдие“

Рубриката представя текстове на водещи и не толкова познати теоретици, изследователи и практици в областта на Възстановителното правосъдие. Опит да се представят личните им истории, ценности и причини, за да тръгнат да „преобръщат“ модерният свят на правото и да укрепват общности. Опитът на отделни личности в усилието да преосмислят и променят съществуващата система и всеобщо усещане за несправедливост, в реален и справедлив процес за всички засегнати страни и общности.