Календар на събитията в Международната седмица на ВП 2018 в София


Таз годишинят календар се оформи окончателно след отзоваването на професионалисти и организации, прочели за седмицата на ВП в този блог. Надяваме се в страна също да има планирани събития. Всеки може да прати информация, за да включим организираното в неговата организация или населено място отбелязване на седмицата. 

 • www.restorativejusticebg.com организира поредица от срещи с различни групи  вСофия, по покана на различни специалисти:
  • 20.11.2018 среща с ученици в 11 клас, от 23 СОУ  „Фредерик ЖолиоКюри “:  „За възстановителния диалог“
  • 21.11.2018 среща със студенти от НБУ „За възстановителното правосъдие“  
  • 22.11.2018 Среща със съдии,участващи в международен обмен с фокус на дискусията ВП
  • 22.11.2018  среща с педагогически съветници и психолози работещи в сферата на образованието „Един неформален разговор за ВП“
  • 24.11.2018 среща с различни специалисти, НПО и организации / институции от различни сфери на дейност „Един неформален разговор за ВП“
 • На 23.11.2018 инициативна група в състав: проф. д-р Чанкова,член на EFRJ, д-р Румен Петров –член на EFRJ, и Елена Евстатиева провеждат  Кръгла маса: „Възстановителното правосъдие внаказателното производство“. Призивът за включване в дискусията е насочена къмширок кръг от юристи, магистрати и свързани с правораздавателната системаспециалисти, както и колеги от различни хуманитарни полета, работещи съссоциалното изключване в резултат на престъпление и досег с наказателнатасистема. Във фокусът на кръглата маса са Препоръките на Съвета на Европа към министрите на държавите членки, относно възстановителното правосъдие по наказателно правни въпроси. Препоръката е най-новият международен документ, с който се стимулира развитието на един по-възстановителен дух в наказателното правосъдие. с.