Съдържание


Панел: ГЕОГРАФИЯ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ПОЛИТИКИ

„Състояние на инфраструктурата, посрещаща потребностите на жертвите на престъпления“, Миряна Илчева, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията стр. 6

Състояние на възстановителните практики в България: ресурс, териториално покритие, поле на приложение“, Елена Евстатиева, член на УС на Пи Еф България – общност за помирително правосъдие стр. 11

„Възстановително правосъдие – нова перспектива за превенция и защита от домашно насилие“, Румен Рашков, доктор по социална психология и магистър по право стр. 25

Панел: ГЕОГРАФИЯ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩНИ ПРАКТИКИ

„Възстановителни практики в Център за демократично учене, Сдружение „Общност за демократично образование“, Маги Благоева, съучредител на Сдружение „Общност за демократично образование“ и Центъра за демократично учене стр. 38

Панел: РАЗВИТИЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО
МЕЖДУ ДЪРЖАВА И ОБЩНОСТ

„Развитие на възстановителното правосъдие чрез партньорство между правосъдната система и общността“, Матю Хартман „Just Outcomes“, консултантска организация в щата Орегон, САЩ. стр. 45

СЪПЪТСТВАЩО СЪБИТИЕ, СЪС СПЕЦИАЛНОТО УЧАСТИЕ НА Д-Р ДАРЯ УАЙТ

“Травма наративи и механизми за личностно и обществено
преодоляване като предпоставки за възстановително правосъдие в
България“
, Д-р Даря Уайт, Наградена с Women and Gender Studies Feminist Scholarship Award към Джеймс Медисън Юниверсити за работата с „българските баби” и Outstanding Scholarship Award от катедрата по психология към Джеймс Медисън Юнивърсити за дисертацията й на тема „За радостта и благоговението: културен анализ в четири страни”. стр. 54

Към „Състояние на инфраструктурата, посрещаща потребностите на жертвите на престъпления“, Миряна Илчева, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията стр. 6