Възстановителни градове, възстановителни практики в случаи на домашно насилие и по време на Ковид – 19


Това са ключови думи от заглавията и описанието на даклодите на представените тук говорители, поканени да участват в конференцията „Възстановително правосъдие тук и сега“ , 2-5 юни 2020

Приспособяване в условията на пандемия от COVID- 19 – съвместими ли са онлайн срещите с възстановителния процес? Споделяне на норвежкия опит за посрещането на предизвикателствата и откриването на възможностите на  онлайн срещите в практиката на помирителните комисии в Норвегия Карен Паус, Национална служба за разрешаване на конфликти, Норвегия

Националната служба за разрешаване на конфликти работи интензивно, за да се адаптира към условията на пандемията от COVID– 19. След 13 март 2020 г. Службата издаде временен наръчник с насоки как да се улеснят онлайн срещите при осъществяване на възстановителния процес и в кои случаи е уместно онлайн подходите могат да бъдат използвани. В презентацията ще бъдат представени някои основни положения от новия наръчник и тяхната практическа реализация; ще бъдат споделени и първи впечатления и размисли относно затрудненията и възможностите при провеждането на онлайн срещите; ще бъде изнесена накратко информация за работата на Службата – брой и видове случаи, взаимодействието с правосъдието и местните общности.

Информация за приложимото към дейността на Национална служба за разрешаване на конфликти и местните помирителни комисии законодателство и видео информация за обществеността е достъпна тук на английски език:

  – The Act relating to mediation by the National Mediation Service (The Mediation Service Act)  https://lovdata.no/NLE/lov/2014-06-20-49

 –  видео информация за обществеността (със субтитри на английски език), която представя синтезирано работата на Национална служба за разрешаване на конфликти по граждански и наказателни случаи на основата на възстановителния подход и след въвеждане на две нови наказания за непълнолетни, надзорът на чието изпълнение е възложено на Националната служба

http://www.konfliktraadet.no/informasjonsvideo.358584.no.html

Карен Кристин Паус, старши съветник и криминолог  в централната администрация на Националната служба за разрешаване на конфликти (National Mediation Service) в Норвегия. Занимава се помирението на жертви и извършители и с възстановителни/помирителни процеси в Норвегия от 1995 г., ангажирана с различни международни проекти.

Някои опции за възстановителен подход при реакция на правонарушенията и в по-широк аспект – проф. д-р Добринка Чанкова, Югозападен университет „Неофит Рилски“

Добринка Чанкова е професор по Наказателен процес в Югозападния университет „Неофит Рилски“, доктор по право. Директор на Института за решаване на конфликти и съосновател на Европейския форум за възстановително правосъдие. В научната и академичната си дейност и като лидер на неправителствена организация насърчава утвърждаването на възстановителното правосъдие в съвременното общество.

Член е на ИК на Конференциите за възстановително правосъдие през 2018 г. и 2019 г.

Възстановително правосъдие и домашно насилие –д-рАннемике Волтус, Възстановително правосъдие Недерланд (Restorative Justice Nederland)

Темата представя предизвикателствата и възможностите за възстановителни практики в областта на домашното насилие.

Д-р Анемике Волтус работи за Възстановително правосъдие Недерланд (Restorative Justice Nederland) и за Академията за възстановително правосъдие. До 2016 г. д-р Волтус работи в Института Вервей-Йонкер в Утрехт по европейски и национални изследователски проекти в областта на правото, възстановителното правосъдие, правата на човека и младежта. Има докторска степен по възстановително правосъдие и правата на детето, като 10 години работи и за Defence for Children International. Член е на редакционния съвет на холандско-фламандско списание за възстановително правосъдие. Понастоящем д-р Волтус е зам.-председател на Европейския форум за възстановително правосъдие.

Към условията за регистрация тук.

Очакваме Ви!